tennismuseum.nl

Anglo Dutch/Victoria DDV De Bataaf Dordtsche LTC ELTC GLTB Haarlemse LTC Hilversumse LTC HLTV Leimonias LLTC/OLTC LTC Festina Luctor et Emergo MTC Bequick Olympia Oranje TC Shot Sphaerinda Tennisstadions United Service

Olympia

De precieze gang van zaken bij de oprichting van Olympia in Bergen op Zoom is niet bekend. In het notulenboek wordt als eerste de vergadering van 2 november 1890 verslagen. Er zijn dan ca. 15 leden. De vereniging gaat er van uit dat ze eind 1889 zijn opgericht, maar er zijn helaas geen oprichtingsstukken.


In een vergadering op 8 september 1909 wordt een commissie benoemd ter viering van het 20-jarig bestaan van de club. In 1919 sluit de club zich aan bij de NLTB om mee te gaan doen aan de competitie. De grasbaan van Olympia lag op het grondgebied van het Ministerie van Oorlog. In 1900 wordt de grasbaan vervangen door een cementbaan en in 1908 komt er een 2e cementbaan. In de beginjaren bestaan de leden voornamelijk uit militairen. Vanwege de overplaatsingen is het ledenverloop groot; het komt zelfs voor dat er 3 voorzitters binnen 1 jaar moeten worden gekozen. Naast gewone leden kent de club vanaf de 1e jaren ook ?theedrinkende leden?, dit zijn leden die niet spelen maar wel deelnemen aan het sociale leven van de club.


In 1924 verkoop het Ministerie de grond aan de NS en de gemeente. Een paar jaar later wordt er een clubhuisje gebouwd en halverwege de 30-er jaren worden er 2 nieuwe gemalen bakstenen banen aangelegd. Pas in 1970 komt er een derde baan en in 1978 wordt er een nieuw clubhuis geopend.

001

Jubileumboek001

Open clubhuis002

Sluitingstoernooi003

Ereleden004

75 jaar bestaan
Bekijk hier de laatste aanvullingen in het tennismuseum
Colofon© 2004 - 2019 robertblom.nlDisclaimer