tennismuseum.nl

Kennis over tennis

Tennismuseum.nl biedt een omvangrijk overzicht van de historie van de Nederlandse tennisgeschiedenis. Van mode tot muziek, van ballen tot banen, van regels tot rackets, inclusief historische anekdotes en een gastenboek.

Primeur historisch tennismateriaal

Behalve fraaie oude tekeningen, prenten, affiches en foto’s zijn er schilderijen uit het rijke verleden van het Nederlandse tennis te zien. De bijbehorende trofeeën ontbreken natuurlijk ook niet. Exemplaren van gedateerde rackets en allerlei aanverwante attributen tonen de ontwikkeling in vorm, materiaal en productiemethode.
En voor de liefhebbers van 'kunst en kitsch' is er een keur aan tennisgerelateerde sier- en gebruiksvoorwerpen, zoals prachtige beeldjes van tennissers uit allerlei tijdperken. De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) is nauw betrokken bij Tennismuseum.nl, een initiatief van Robert Blom en Theo Bollerman. Een enthousiaste groep verzamelaars van historisch tennismateriaal draagt bij aan deze tentoonstelling. Zij zijn verenigd in het Nederlands Tennis Historisch Genootschap. Het is voor het eerst dat een selectie uit deze buitengewoon rijke particuliere collecties in een museum op internet wordt getoond!

De toegang is vrij

Het tennismuseum is op 15 januari 2005 officieel voor de pers en het publiek opengesteld. Via het navigatiemenu boven in het scherm kunt u door het hele museum wandelen. De knop 'museum' biedt u bovendien toegang tot een aantal andere "zalen" van het museum: mode, cultuur, parken, spelregels, curiosa, spelers en meer.

Uw bijdrage is welkom

Hebt u op zolder nog artikelen die u graag in het tennismuseum tentoongesteld zou willen zien? Een racket uit de vorige eeuw? Een schilderij of kledingstuk? Laat het ons weten! Bijna alles is welkom en uw (digitale!) bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!

Colofon© 2004 - 2019 robertblom.nlDisclaimer