tennismuseum.nl

Anglo Dutch/Victoria DDV De Bataaf Dordtsche LTC ELTC GLTB Haarlemse LTC Hilversumse LTC HLTV Leimonias LLTC/OLTC LTC Festina Luctor et Emergo MTC Bequick Olympia Oranje TC Shot Sphaerinda Tennisstadions United ServiceAanvankelijk was er geen speciaal geprepareerde ondergrond nodig om een tennisbaan uit te zetten. Je kocht een kist met alle spullen inclusief rackets en ballen, zocht een vlak stuk grond uit en legde de lijnen neer, die met enkele speciale hulpstukken vast werden gezet. In de eerste jaren na de uitvinding van het spel door Majoor Wingfield in 1873 was het de bedoeling om de bal beleefd naar elkaar toe te spelen, een soort camping badminton. Maar al snel ontdekte de balgekke Engelse jongelui, dat je er een echte wedstrijdsport van kon maken. In 1877 werd het eerste Wimbledon toernooi georganiseerd.


Met het wedstrijdelement werd het steeds belangrijker echt vlakke banen te verkrijgen. Zonder de uitvinding van de grasmaaier was het lawn tennis nooit zo populair geworden!


Vermoedelijk zijn het Engelsen geweest, die het spel in Nederland geintroduceerd hebben, via diplomatieke contacten (Den Haag), het havenbedrijf (Rotterdam) en nijverheid (Twente), ongeveer aan het eind van de jaren achttienzeventig. De eerste tennisclubs werden geformeerd in het begin van de jaren tachtig. Een klein groepje mensen besloot gezamenlijk een kist met materialen aan te schaffen, en te gaan spelen op een geschikt grasveldje. Vele van die clubjes vielen weer uit elkaar, als de jongelui elders gingen studeren, maar sommige bleven bestaan. Tot de oudste nog bestaande verenigingen van Nederland behoren de Haarlemse L.T.V., Victoria (Rotterdam, ontstaan uit de Anglo-Dutch T.V.), het Haagse H.L.T.V. Leimonias, het Hilversumse Melkhuisje en Ready Gorinchem.


In 1889 werd het eerste tennispark aangelegd, waar meerdere clubjes hun thuis vonden. In Den Haag wordt heden ten dage nog steeds op de Bataaf getennist. Zelfs op hoog niveau, sinds Thor RW het park heeft overgenomen.


Aan de vastlegging van de tennishistorie in Nederland is in het verleden weinig aandacht besteed. Dankzij de jubileumboeken van enkele oude verenigingen is er gelukkig toch nog het nodige vastgelegd. Het is te hopen, dat steeds meer verenigingen hun clubhistorie gaan vastleggen.


Bekijk hier de laatste aanvullingen in het tennismuseum
Colofon© 2004 - 2019 robertblom.nlDisclaimer