tennismuseum.nl

Etymologie TellingDe spelregels hebben in de loop der jaren vele wijzigingen gekend. De regels, die majoor Wingfield verzonnen had, werden al ras overboord gekieperd. Met de intrede van het eerste Wimbledon moesten de regels in Engeland geinformeerd worden. Het was het spelregelcomité van de Marylebone Cricket Club, die deze taak op zich nam. Voor de tennissport lijkt dit een genant gegeven. Cricketers, die hun wil opleggen aan tennissers, het zou nooit meer voor mogen komen. Maar het is verklaarbaar. Op het terrein van deze cricketclub bevond zich ook een real tennis baan, de eeuwenoude voorloper van lawn tennis. Alle betrokkenen beoefenden al eerder het real tennis. Het was logisch, dat zij vele regels van het real tennis inclusief de telling overnamen. De merkwaardige spelregelvondsten van Wingfield hadden al de nodige irritatie opgeleverd, en iedereen was tevreden met de nieuwe wijzigingen.


Naarmate de sport zich verder ontwikkelde was hernieuwde aanpassing van de regels noodzakelijk. Eerst moesten tijdens de service beide voeten aan de grond blijven. Daarna mocht één voet opgetild worden, als deze maar niet over de lijn zwaaide voor de bal geraakt werd. Deze regel bleef tot aan de tweede wereldoorlog gehandhaafd. Zo waren er vele facetten, die veranderden.


De afmetingen van de bal moesten worden vastgelegd evenals die van het racket. Toen er een nieuwe manier van bespannen ge?ntroduceerd werd, de zg spaghetti techniek, waarmee een speler als Nastase veel succes had door uitsluitend topspinballen te spelen, volgde er razendsnel weer een nieuw verbod.


Met de verschuiving van amateursport naar professionele sport bleek het ook nodig gedragsregels vast te leggen. Ongeschreven mores werden opzij geschoven door mannen als Connors en McEnroe. Regels werden gemaakt over het gedrag, de rustpauze tussen punten en games. Er is bijna geen situatie meer op een baan te verzinnen of er bestaat een regel voor. Sommigen vinden dit jammer. Die goede oude tijd.


Bekijk hier de laatste aanvullingen in het tennismuseum
Colofon© 2004 - 2019 robertblom.nlDisclaimer