De oudste (nog bestaande) Nederlandse Tennis-verenigingen

Haarlemsche LTC. Opgericht 9 Mei 1885, blijkens een fotokopie in het KNLTB-jubileumboek, t.g.v. het 100-jarig bestaan.
Rotterdamsche LTC "The Anglo Dutch", opgericht, zo menen zij zelf, in 1886. Blijkens een drietal afzonderlijke berichten, is dat vermoedelijk 1885. Daarmee is de Anglo Dutch mogelijk de oudste. Overigens is de naam in 1948 gewijzigd in "Victoria", na een fusie.
Dordtsche LTC. Opgericht 17 September 1886. Details over oprichting onbekend.
Leidsche LTC. Opgericht 17 September 1886. Er is een kasboekje vanaf 30 oktober 1886 - 19 Oktober 1889. Sinds 1975 luidt de naam "Oegstgeester Lawn Tennis Club".
Haagsche LTC "Leimonias" Opgericht op 1 Mei 1888, preciese gegevens ontbreken.
Nijmeegsche LTC "Quick". Zou opgericht zijn in 1889. Bestaat er een Jubileumboek?
Olympia", Bergen op Zoom. Claimt te zijn opgericht in 1889. Van de oprichtingsvergadering is geen document voorhanden. Wl zijn er notulen gevonden, gedateerd 2 November 1890.
Utrechtsche Studenten Sport Vereniging "Sphaerinda". Deze club is opgericht door een groepje Utrechtse Gymnasiasten in 1882, als cricketclub. De vereniging werd het daaropvolgend jaar geadopteerd door het Utrechtse Studenten Corps (als sportvereniging). Men ging hockeyen en voetballen. Er is sprake van een tennisclub Sphaerinda sinds 1891/1892.
Hilversumsche LTC Zelf houdt men vast aan de oprichtingsdatum van 1 Maart 1895. Volgens het Boek der Sporten: 1893. Hoogstwaarschijnlijk is de oprichtingsdatum nog een jaar eerder geweest.
Tielsche LTC Opgericht 1 Mei 1895 (?). Verder geen gegevens bekend. Mogelijk is dit dezelfde club: G.O. A.H.E.A.D.
Goudsche LTC "Be Quick". Opgericht 1 Mei 1895 (?)
Gorinchemse LTC "Ready". Deze vereniging claimt te zijn opgericht in 1882, en zou daardoor de oudste Nederlandse Tennisvereniging zijn. Van de geproduceerde argumenten is er echter niet n valide. Het oudst bekende document dateert van 1904! Het is echter aannemelijk dat deze Club al in de 19e eeuw is opgericht. We houden voorlopig aan :1895
TV "Be Quick", Maassluis Vermoedelijke oprichtingsdatum 9 Juni 1895
Schiedamsche LTV Opgericht in februaru 1896. Verder details ontbreken.
T V. "Het Halve Maantje"te Goes Zou zijn opgericht in 1896. Nadere gegevens ontbreken.
Enschedesche LTC. Opgericht op 4 Mei 1897
Almelosche TV "Luctor et Emergo" Opgericht in de zomer van 1898, als Luctor et Emergo. Gefuseerd met TV Almelo in feburari 1971
Haagsche LTC Oranje TC Opgericht in 1899 op 25 April als Oranje Golf Club van het luxe hotel Oranje, dat in de jaren 1890 ook over een grastennisbaan aan de boulevard beschikte. Vanaf 1905: Oranje Tennis Club.
Apeldoornsche LTC "Daisy" Opgericht op 1 Mei 1899. Geen nadere gegevens beschikbaar.
United Service, Hellevoetsluis Misschien hoort deze vereniging ook in bovenstaand rijtje thuis. Opgericht in 1894.

Bovenstaande gegevens werden verzameld naar aanleiding van het verschijnen van het jubileumboek van de KNLTB in 1999. Alle 20 (21) verenigingen zijn dus ouder dan de (K)NLTB, die werd opgericht op 5 Juni 1899. Het zijn zeker niet alle verenigingen, die op dat tijdstip bestonden. De meesten zijn inmiddels opgeheven, doorgaans zonder een spoor na te laten. Dat kan niet gezegd worden van de Leeuwarder LTC "Schrans" (anno 1888), in de zeventiger jaren gefuseerd, en daarna opgegaan in een groter verband: "de kleine Bontekoe". Deze LLTC wordt ook genoemd in de Ned.Sport, nr.307.

Opmerkelijk in bovenstaande opsomming is dat enkele belangrijke bevolkingscentra en grote steden geheel ontbreken. Dat betekent niet dat er daar niet getennist werd omstreeks de eeuwwisseling, maar dat de plaatselijke clubs het niet lang hebben volgehouden en al gauw door nieuwkomers zijn opgevolgd. Opvallend is het ontbreken van bijvoorbeeld Amsterdam. Toch werd ook daar druk getennist. Het aantal clubs en clubjes is legio. Ook in Den Haag, bijvoorbeeld op "De Bataaf" floreerden diverse clubs, zo ook in Leiden op de "Posthof" en in Rotterdam en omgeving. In Utrecht was er het clubje (19 leden): "All Ready", anno 10 Juli 1894, waarvan het bestaan door de Utrechtse antiquair Niek Waterbolk aan de vergetelheid is ontrukt: hij vond hun Huishoudelijk Reglement. Tot op heden is dat het enige spoor dat All Ready heeft nagelaten. De bovengenoemde 21 clubs plus LLTC "Schrans" hebben vroeger of later de "Gouden Bondsvlag" gekregen omdat ze tenminste 50 jaar lang bestonden.

Colofon© 2004 - 2013 robertblom.nlDisclaimer