tennismuseum.nl

Affiches Beeldjes Historische boeken SchilderijenDe tennissport vormde vanaf het begin van haar populariteit een bron van inspiratie voor belangrijke kunstenaars. Schilders, beeldhouwers, schrijvers en componisten hebben zich begeven op het tennisveld. Zij wilden de vreugde die zij zelf ontleenden aan het spel bij het kijken of beoefenen in hun kunst uitdrukken. De impressionistische of realistische kunst geeft ons daarbij een fraai beeld van het leven rond de wisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw. Componisten als Satie en de Zweed Peterson-Berger en vele minder bekenden, schreven piano muziek met tennis als titel. Met name de oudere kunst is van hoge kwaliteit, wat niet gezegd kan worden van alle moderne pogingen. Daarentegen is de Nederlander Michiel Poort internationaal bekend van zijn vele tennisimpressies, die vaak op posters van de grote toernooien te zien is.


Een belangrijke uitingsvorm is de toegepaste kunst. Posters met tennisafbeeldingen, afkomstig uit de periode van voor de tweede wereldoorlog, zijn gewilde verzamelobjecten waar hoge prijzen voor betaald moeten worden.


Bekijk hier de laatste aanvullingen in het tennismuseum
Colofon© 2004 - 2019 robertblom.nlDisclaimer