tennismuseum.nl

Tennis, een onuitputtelijke bron van inspiratie....

De tennissport is vanaf het eerste decennium van het ontstaan een bron van inspiratie geweest voor menig componist, zowel in de serieuze sector als de populaire muziek. Vanaf 1880 waren het voornamelijk kleine pianostukken, die in de salons gespeeld werden door de jongedames. Muziek zelf maken behoorde tot de gebruikelijke avondvertieren. De meeste families van gegoede komaf beschikten over fraaie vleugels, die al dan niet talentvol bespeeld werden. Op een muziekavondje kon met een aan de tennissport gewijd nummertje leuk ingespeeld worden op de nieuwe rage, het lawn tennis. Rond de eeuwwisseling kwam de ragtime muziek in de mode, en er verschenen diverse tennis rags.

Ook serieuze componisten lieten zich inspireren. Debussy liet het heen en weer gaan van een tennisbal terugkomen in zijn ballet “Jeux”. De Zweedse componist Peterson-Berger (1867-1942) componeerde in 1898 het stuk “Lawn Tennis” als onderdeel van een serie van zes in stemming verwante stukken 'Frosoblomster' (lentebloemen).

Satie componeerde omstreeks op 21 april 1914 Le Tennis, waarover hij zegt in een begeleidend schrijven: “Spelen? Ja! De goede serveerder. Wat een fraaie benen heeft hij! Hij heeft een mooi gevormde neus. Een korte service. Game!” Dit pianostukje maakt deel uit van de 'Pièces Insolites et Inédits'.

Ook in de Nederlandse taal verschenen diverse tennisliedjes, waarbij vanzelfsprekend altijd werd gerefereerd aan flirten en liefde vanwege het befaamde woordje “love”.

In 1992 bracht Chris Rea een album uit onder het WEA-label met de titel 'Tennis'. De cover van de LP laat niets aan het toeval over.

Eric Clapton nam met de groep Cream het lied 'Anyone for tennis' op, geschreven door Eric Clapton en Martin Sharp. Het nummer is zowel op de LP van Cream als op de CD (4 stuks) "Crossroads" te vinden.


Chris Rea: CD Tennis, uit 1992
Colofon© 2004 - 2019 robertblom.nlDisclaimer