tennismuseum.nl

26

Dit is het eerste boek over de tennisgeschiedenis van Nederland. Dit boekje is ter gelegenheid van het 25- jarig Jubileum van de bond geschreven. Het was in eerste instantie geschreven in opdracht van de Redactie van het blad "Lawn Tennis en Golf", maar door omstandigheden kwam dat feestnummer niet uit. Daar de auteur "niet graag vergeefschen arbeid doet" heeft hij zelf uitgegeven, met Bondsauthorisatie.


26
Colofon© 2004 - 2019 robertblom.nlDisclaimer